Innkalling til årsmøte

Submitted by
KR TKD
Publisert
21. januar 2024
Klubbe

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Onsdag 13. mars 2024 kl. 21:00

Nettmøte på Zoom. Link sendes ut en uke før.
 

Forslag til årsmøtet sendes på mail post@krtkd.no innen 28. februar 2024.

Fullstendig sakliste sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Alle klubbens aktive medlemmer f.o.m. det året de fyller 15 år har stemmerett.