Politiattest

Kvitsøy og Randaberg Taekwon-Do Klubb skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Klubben følger derfor Norges idrettsforbunds og Norges Kampsportforbunds regelverk og rutiner rundt innhenting og bruk av politiattester.

Dette betyr at alle instruktører hos oss som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming er avkrevd politiattest i forbindelse med sitt arbeide.