Varsling i Norsk idrett

Vi ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig at om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler, sier fra om dette. Vi tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 

Har du spørsmål om varsling eller håndtering av varsling, kontakt gjerne en rådgiver

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold - Trykk her

Ønsker du å hjelpe en som vil varsle - Trykk her

Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel - Trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om, kan du lese mer om det her