Om seminaret

Sivert gir oss et teknisk mønsterseminar hvor han går i dybden på utførelse av sinus, ansetninger, stillinger, facing og teknikker. I de fleste klubber går vi mønster på hver trening, men det blir sjelden tid til å jobbe med detaljer.

Seminaret er åpent for junior (f. 2010 eller tidligere) og voksne, og er for fargebelter lørdag og sortbelter begge dager - lørdag og søndag.

Lørdagen blir lagt opp slik at helt nye hvitbelter (10. gup), som ikke har mønster som pensum, kan være til stede hele dagen og likevel få utbytte av seminaret.

KRTKD holder til rett vest for Stavanger i Randaberg og Kvitsøy kommuner. Sivert Eide er vår faste gjesteinstruktør, og vi har lenge ønsket å arrangere et slikt seminar med ham.